Không địt được vợ thì phải nhờ bố chứ

Không địt được vợ thì phải nhờ bố chứ

Không địt được vợ thì phải nhờ bố chứ