Cùng em người yêu xinh đẹp làm vài nháy cho đỡ bấn

Cùng em người yêu xinh đẹp làm vài nháy cho đỡ bấn

Cùng em người yêu xinh đẹp làm vài nháy cho đỡ bấn