Hiếp dâm nữ cảnh sát dâm đãng đang đi làm nhiệm vụ

Kẻ mà đang đứng trước mặt cô cảnh sát lúc này chính là tên hiếp dâm có tiếng. Thật là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm vì chưa bao giờ cô đối mặt với tên tội phạm nguy hiểm. Thật chẳng đơn giản giống như trong kế hoạch đạt ra trước đó. Vì hắn đã từng chạy thoát được cảnh sát rất nhiều lần mà cũng chẳng ai làm gì được hắn. Cô nàng này thì lại là lần đầu tiên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng vì đó là nhiệm vụ nên bắt buộc cô phải hoàn thành. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi mà tên tội phạm đó đã chuẩn bị rất đầy đủ.