Qua nhà chị hàng xóm chơi rồi gạ gẫm lên đỉnh

Qua nhà chị hàng xóm chơi rồi gạ gẫm lên đỉnh

Qua nhà chị hàng xóm chơi rồi gạ gẫm lên đỉnh